Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Aktualności

 

SZKOLENIA LEKARZY STAŻYSTÓW W RAMACH REALIZACJI STAŻU PODYPLOMEGO W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

W zaiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną szkolenia zostają podzielone na 3 etapy.

I etap 2 dni wykładów (online)

II etap 2 dni seminaria (online)

III etap 2 dni zajęcia praktyczne

I ETAP WYKŁADY

W DNIACH 6-7.05.2020 ROKU ORAZ 18-19.05.2020 ROKU ODBĘDĄ SIĘ WYKŁADY ONLINE DLA  LEKARZY STAŻYSTÓW W ZAKRESIE TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ!!!

OSOBY, KTÓRE NIE UCZESTNICZYŁY W 2020 ROKU W WYKŁADACH MOGĄ PRZESŁAĆ SWOJE ZGŁOSZENIE NA ADRES E-MAIL

iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl

Dla osób które nie mogły uczestniczyć w dotychczas organizowanych wykładach zostanie wyznaczony dodatkowy termin we wrześniu 2020 roku.

II ETAP SEMINARIA

OD 20.05.2020 ROKU LEKARZE STAŻYŚCI BĘDĄ MOGLI ZGŁASZAĆ CHĘĆ UDZIAŁU W SEMINARIACH (w formie online).

TERMINY SEMINARIUM DO WYBORU:

1-2.06.2020 -BRAK MIEJSC

3-4.06.2020 - BRAK MIEJSC

15-16.06.2020 - BRAK MIEJSC

17-18.06.2020

PROSIMY PRZESYŁAĆ SWOJE ZGŁOSZENIA Z PODANIEM WYBRANEGO TERMINU NA ADRES E-MAIL:

iwona.maciejak@rckik.wroclaw.pl.

LICZBA MIEJSC NA POSZCZEGÓLNE TERMINY JEST OGRANICZONA

III ETAP ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE BĘDĄ REALIZOWANE W III KWARTALE 2020 ROKU.

O SZCZEGÓŁACH BĘDZIEMY INFORMOWAĆ NA BIEŻĄCO NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ!!!

ZAPRASZAMY

 

 

 

 

 

 


Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.