Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2019-07-24
Od godziny: 08:30
Do godziny: 12:30
Nazwa placówki:
Miejscowość: Żmigród
Ulica: Rynek
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.