Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najbliższa akcja wyjazdowa

Data: 2019-10-16
Od godziny: 08:00
Do godziny: 13:00
Nazwa placówki: Akademia Wojsk Lądowych
Miejscowość: Wrocław
Ulica: Czajkowskiego 109
Pobieranie:

« Kalendarz Akcji wyjazdowych

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.