Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Najczęściej zadawane pytania

Czy oddawanie krwi jest bezpieczne?

Tak, oddawanie krwi jest bezpieczne. Igły i pojemniki służące do pobierania krwi są sterylne i jednorazowe.

 

 

 Kto może zostać dawcą krwi? 

 

Krew może oddać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat (60 lat dawca pierwszorazowy!), o wadze ciała powyżej 50kg. Przy kwalifikacji uwzględnia się również  proporcje wzrostu i wagi ciała. Przy oddawaniu 2 jednostek KKCz (podwójna erytroafereza) wymagana jest waga przynajmniej 70 kg. Dawca powinien również władać językiem polskim w mowie
i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych
z wywiadem lekarskim.

 

Jakie dokumenty należy przedstawić przy oddawaniu krwi?

W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi jest okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). W przypadku posiadania dokumentu tożsamości bez numeru PESEL np. legitymacji ucznia lub studenta konieczne jest okazanie zaświadczenia lub innego dokumentu zawierającego wiarygodny numer PESEL. Podawanie numeru PESEL z pamięci jest niewystarczające. Nie trzeba mieć żadnych wyników laboratoryjnych, nie trzeba znać swojej grupy krwi.

 

Ile krwi pełnej pobiera się jednorazowo?

Jednorazowo pobiera się 450 ml.

 

Jak należy przygotować się do oddania krwi?

Nie należy przychodzić do oddania krwi na czczo!

Do oddania krwi należy zgłosić się wypoczętym, po lekkim niskotłuszczowym posiłku (np. pieczywo, chuda wędlina, warzywa, owoce). Unikać potraw tłustych (smalec, masło, śmietana, tłusta wędlina), które mogą spowodować, że krew będzie lipemiczna (przetłuszczona) i nie będzie nadawała się do celów leczniczych. Przed oddaniem należy pić dużo wody lub soków owocowych. Pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić papierosów. Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu.

 

Jak należy postępować po  oddania krwi?

Bezpośrednio po oddaniu nie należy palić tytoniu. Należy pić więcej niż zazwyczaj wody czy soków owocowych. Zjeść posiłek. Należy również unikać nadmiernego wysiłku fizycznego po oddaniu krwi. Osoby pracujące w zawodach: pilot, maszynista, kierowca-operator dźwigu, pracujący na wysokości mogą powrócić do pracy po 12-tu godzinach
od oddania krwi.

 

Jak długo trwa donacja?

Samo oddawanie krwi pełnej trwa kilka minut – średnio 8 minut. Łączny pobyt w miejscu pobierania krwi pełnej od zarejestrowania do zakończenia oddawania krwi trwa ok. 1 godziny. W przypadku oddawania osocza metodą plazmaferezy automatycznej czy płytek krwi metodą separacji komórkowej należy zarezerwować sobie od 2 godzin.

 

Jak często można oddawać krew?

Krew pełna:

Krew pełna może być pobierana nie częściej niż 6 razy w roku od mężczyzn i nie częściej niż 4 razy w roku od kobiet,
z tym, że przerwa pomiędzy pobraniami nie może być krótsza niż 8 tygodni.

 

Osocze:

Przerwa pomiędzy pobraniami osocza metodą plazmaferezy nie może być krótsza niż 2 tygodnie. Pobranie osocza metodą plazmaferezy może być wykonane po przerwie wynoszącej co najmniej 30 dni od dnia pobrania krwi pełnej.

 

Płytki po krwi pełnej lub osoczu:

Płytki mogą być pobrane w 8 tygodni od momentu oddania krwi pełnej, a 4 tygodnie po osoczu.

 

Zabiegi aferezy:

Zabiegi trombaferezy (pobranie płytek krwi) i leukaferezy (pobranie leukocytów) mogą być wykonywane nie częściej niż 12 razy w roku.  Przerwy między zabiegami trombaferezy i leukaferezy nie powinny być krótsze niż 4 tygodnie. Przerwa pomiędzy pobraniem krwi pełnej i pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy (pobranie czerwonych krwinek) nie powinna być krótsza niż 3 miesiące. Przerwa pomiędzy pobraniem 2 jednostek KKCz metodą erytroaferezy, a pobraniem krwi pełnej lub następnym zabiegiem podwójnej erytroaferezy nie powinna być krótsza niż 6 miesięcy.

Jakie badania wykonywane są przy oddaniu krwi?

Przed każdym oddaniem krwi wykonuje się badanie poziomu hemoglobiny lub pełną morfologię krwi.

Przy każdym oddaniu u krwiodawcy pobierane są próbki na następujące badania:

  • badania wirusologiczne oraz w kierunku krętka kiły
  • grupa krwi układu ABO oraz Rh

 

Czy od oddawania krwi można się uzależnić?

Jest to jeden z mitów dotyczących krwiodawstwa. Jednorazowe oddanie krwi nie oznacza, że potem trzeba będzie
to już robić regularnie. Organizm produkuje dokładnie tyle krwi, ile potrzebuje. Objętość krwi wraca do normy już jeden dzień po jej oddaniu.

 

Mam pospolitą grupę krwi, czy jest sens abym oddawał krew?

Pamiętaj, że istnieje stałe zapotrzebowanie na każdą grupę krwi, bo potrzebują jej pacjenci z każdą grupą krwi.

 

Czy można oddawać krew biorąc leki?

Przez cały okres stosowania leków (oprócz witamin, doustnych środków antykoncepcyjnych, leków hormonalnych stosowanych w okresie menopauzy, większości leków przeciw nadciśnieniowych, metforminy, leków przeciwhistaminowych, przeciw cholesterolowych) oraz przez pewien okres po zaprzestaniu ich stosowania nie należy oddawać krwi lub jej składników. Zawsze należy zapytać lekarza lub pielęgniarki kwalifikujących do oddania krwi, jak długo należy odczekać po odstawieniu leku, gdyż leki różnie długo utrzymują się we krwi (pytanie warto zadać jeszcze przed przyjściem do centrum krwiodawstwa najlepiej drogą mailową). 

 

Czy osoby z nadciśnieniem tętniczym mogą oddawać krew?

Lekarz lub pielęgniarka kwalifikujący do oddania krwi może wyrazić zgodę na oddawanie krwi przez osoby przyjmujące leki obniżające ciśnienie pod warunkiem normalizacji ciśnienia tętniczego krwi. Osoby, które leczą nadciśnienie, powinny mieć jednak ciśnienie w normie, czyli nie więcej niż 160/100.

 

Czy można palić papierosy przed oddaniem?

Co najmniej pół godziny przed oddaniem i po oddaniu nie należy palić papierosów.

Jestem wegetarianinem, czy mogę być dawcą krwi?

Jeśli dieta jest właściwie skomponowana, a co za tym idzie wyniki badań krwi są prawidłowe można oddawać krew. Można oddać krew, jeśli stężenie Hb u mężczyzn wynosi min.13,5 g%, a u kobiet 12,5 g%.

 

Czy opryszczka jest jakimś przeciwwskazaniem do oddawania krwi?

W przypadku wystąpienia objawów opryszczki nie można oddawać krwi. Do oddania krwi można zgłosić się najwcześniej 2 tygodnie od ustąpienia objawów.

 

Czy chorując na łupież różowy Gilberta można oddawać krew?

Przy występowaniu zmian skórnych nie można oddawać krew, jeżeli nie stosuje się leków doustnych lub maści zawierających lek. 

Czy człowiek chory na bielactwo nabyte może oddawać krew?

Przy bielactwie wrodzonym można oddawać, jeżeli objawy nie nasilają się i nie ma dodatkowych zmian. Bielactwo nabyte: donacja możliwa bez towarzyszących chorób/zmian układowych, dlatego przed oddaniem krwi lub jej składników trzeba mieć dokumentację medyczną, która wyklucza czy nie ma chorób układowych.

 

Ile dni po wizycie u stomatologa nie mogę oddawać krwi?

Piaskowanie, usuwanie kamienia, wypełnienie zęba – należy odczekać 24 godziny. Ekstrakcja zęba, leczenie przewodowe, zakładanie korony lub licówek dyskwalifikują na 7 dni, a jeśli była konieczność zażywania antybiotyku – 14 dni. Jeżeli podczas zabiegu stomatologicznego były zakładane szwy lub wykonywane dłutowanie, nie wolno oddawać krwi przez 6 miesięcy.

 

Choruję na depresję, czy mogę oddawać krew?

W zależności od rodzaju choroby osoby chorujące na choroby psychiczne są dyskwalifikowane na stałe lub tymczasowo. Konieczne jest zaświadczenie od psychiatry o rodzaju choroby oraz o leczeniu (czyli jakie i w jakich dawkach przyjmowane są leki). 

 

Pół roku temu wykryto u mnie Zespół Gilberta. Czy będąc chorym na tą chorobę mogę oddawać krew?

Zespół Gilberta w okresie prawidłowych wyników bilirubiny nie stanowi podstawy do wykluczenia dawcy.

 

W dzieciństwie przeszłam żółtaczkę pokarmową typu A. Czy to dyskwalifikuje mnie jako dawcę?

Przechorowanie żółtaczki typu A nie dyskwalifikuje, jeśli krwiodawca dostarczy do centrum krwiodawstwa dokumentację potwierdzającą jej przebycie. W przypadku zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A należy odczekać 6 miesięcy od zakończenia leczenia/wyzdrowienia.  

 

Przy jakich wartościach hemoglobiny może zostać pobrana krew?

Minimalna wartość hemoglobiny dla kobiet wynosi 12,5 g% i 13,5 g% dla mężczyzn.

 

Miałem ryzykowny kontakt seksualny. Kiedy mogę zgłosić się do oddania krwi?

Po przypadkowym kontakcie seksualnym należy odczekać 6 miesięcy. Jest to jedna z najczęstszych przyczyn zakażeń wirusem HIV, żółtaczką zakaźną i innych chorób.

 

Ryzyko stwarzają:

• wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.

• kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.

• kontakty seksualne z wieloma partnerkami/partnerami.

• kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.

• kontakty seksualne w celu zarobkowym.

• kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

• nadużywanie alkoholu, stosowanie substancji psychoaktywnych.

 

Jak długo po przeziębieniu nie można oddawać krwi?

Należy odczekać 2 tygodnie od ustąpienia objawów do oddania krwi.

 

Ostatnio chorowałem na biegunkę, czy mogę oddać krew?

Należy odczekać 2 tygodni od zakończonych objawów lub leczenia do czasu oddania krwi.

 

Ile czasu musi upłynąć od zabiegu endoskopowego do oddania krwi?

Musi upłynąć 6 miesięcy od zabiegu endoskopowego do oddania krwi.

 

Ile czasu musi upłynąć od zrobienia tatuażu do oddania krwi?

Tatuaż uniemożliwia oddawanie krwi przez okres 6 miesięcy od momentu jego wykonania.

 

Wczoraj byłem szczepiony przeciw WZW B. Jak długo trzeba czekać do oddania krwi?

14 dni od szczepienia przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (bez kontaktu z chorobą).

 

Czy przy chorobie tarczycy mogę oddawać krew?

W przypadku choroby tarczycy konieczne jest dostarczenie zaświadczenie od lekarza. Zaświadczenie powinno zawierać dane takiej jak: rozpoznanie choroby, przyjmowane leki, zmiana dawkowania leków, zmiana leków).
Na podstawie zaświadczenia o oddaniu krwi i jej składników zadecyduje lekarz lub pielęgniarka kwalifikujący
do oddania.

 

Miałem mały wypadek, po którym konieczne było szycie rany. Ile powinienem odczekać do oddania krwi?

Po szyciu chirurgicznym proszę odczekać pół roku.

 

Jak szybko po pobycie w kraju tropikalnym mogę oddawać krew?

Sprawdź wykaz krajów, gdzie występują zagrożenia zakażeniami http://www.rckik.wroclaw.pl/krwiodawstwo-ABC-Krwiodawcy-12-3.html 

 

Zastanawiasz się jak jest Droga Krwi?

Informacje o kolejnych etapach, jakie przebywa krew od momentu pobrania jej od dawcy
Krew pobiera się do pojemników jednorazowego użytku, wykonanych z tworzywa sztucznego. Służą one zarówno
do pobierania, jak i preparatyki oraz przechowywania. Aby podczas wykonywania tych wszystkich czynności uniemożliwić przedostanie się powietrza zawierającego bakterie, poszczególne pojemniki połączone są ze sobą
za pomocą plastikowych drenów w jeden zestaw. Niektóre z pojemników w takim zestawie zawierają specjalne roztwory, zapobiegające krzepnięciu krwi lub przedłużające żywotność krwinek czerwonych.

Czytaj dalej na http://www.twojakrew.pl/droga-krwi

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026" finansowany przez Ministra Zdrowia.