Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Stan krwi na dzień: 25.02.2020

Krew RhD (+) plus

A RhD plus wystarczający stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wystarczający stan

Krew RhD (-) minus

A RhD minus niski stan B RhD minus niski stan AB RhD minus niski stan 0 RhD minus brakujący stan
Apel o krew grupy O RhD-

Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.