Dostępność
Oddziały Terenowe
youTube
FB
Twitter

Stan krwi na dzień: 18.09.2019

Krew RhD (+) plus

A RhD plus średni stan B RhD plus wysoki stan AB RhD plus wysoki stan 0 RhD plus wysoki stan

Krew RhD (-) minus

B RhD minus niski stan AB RhD minus wysoki stan 0 RhD minus brakujący stan
Program polityki zdrowotnej "Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020" finansowany przez ministra zdrowia.